Produkter > Hengsler > Hengseltyper   

Hengseltyper

Hengseltyper

PINET er vår franske produsent av alle typer hengsler til
industrielle produkter.

VALG AV HENGSEL

VALG AV HENGSEL Pinet


 

Det er svært viktig at man tidlig i utviklingsfasen tenker på hvordan man skal hengsle en dør/luke. Dessverre skjer det altfor ofte at planleggingen og valg av hengselløsning kommer for sent i utviklingsfasen, slik at det allerede ligger mange begrensninger og utfordringer rundt valget av hengsel. Dette utelukker i svært mange tilfeller et rimelig og enkelt standardhengsel.


PIANOHENGSLER

PIANOHENGSLER Pinet


 

Dette er kanskje den mest vanlige hengseltypen, og brukes ofte på lettere dører og luker. Fordelen med disse lange hengslene er at man kun trenger ett hengsel, at man får en meget stabil hengselløsning, samt at man selv kan kutte hengslene i ønskede lengder, dersom det er behov for dette.


SKJULTE HENGSLER

SKJULTE HENGSLER Pinet


I mange tilfeller så ønsker man å skjule hengselet så godt som mulig, slik at det ikke sees fra utsiden.
 


FJÆRBELASTEDE HENGSLER

FJÆRBELASTEDE HENGSLER Pinet


Det er mer og mer vanlig å velge et hengsel som i seg selv innehar en kraft, for å gjøre døren/luken mer brukervennlig for slutt brukeren.
 


FRIKSJONS- OG POSISJONSHENGSLER

FRIKSJONS- OG POSISJONSHENGSLER Pinet


Dette blir på samme måte som fjærbelastede hengsler, en type hengsler som har en innebygget kraft. Men her er intensjonen å holde en luke stabil, og/eller sørge for at den holder seg åpen i en gitt situasjon.
 


HENGSLER I PLAST

HENGSLER I PLAST Pinet


Plasthengsler er blitt mer og mer vanlig, og kvaliteten på disse hengslene blir stadig bedre.
 


EKSTRA KRAFTIGE HENGSLER

EKSTRA KRAFTIGE HENGSLER Pinet


Ekstra kraftige hengsler kaller vi hengsler med bladtykkelse over 3,0 mm tykkelse.
 


VINKELHENGSLER

VINKELHENGSLER Pinet


Når hengsler skal plasseres i et hjørne, er det ofte fordelaktig å bruke et vinklet hengsel. Fordelen er at bladene kan plasseres på innsiden av dør og tilstøtende vegg.
 


LEVERANDØRINFO

PINET er vår franske produsent av alle typer hengsler til
industrielle produkter.