Produkter > Rattskruer/mutre, Justerføtter og Håndtak > Rattskruer og Rattmutre   

Rattskruer og Rattmutre

Rattskruer og Rattmutre

Vi representer i hovedsak to aktører når det gjelder rattskruer og rattmutre; RENCOL og INDEN. RENCOL og INDEN produserer i utgangspunktet rattmutre og rattskruer, samt beslektede produkter. INDEN produserer også i tillegg alt av endepropper for rør, runde som firkantede.

Rattskruer og Rattmuttere

Rattskruer og Rattmuttere Rencol


Rattskruer og rattmutre finnes i mange varianter, former og farger.


LEVERANDØRINFO

Vi representer i hovedsak to aktører når det gjelder rattskruer og rattmutre; RENCOL og INDEN. RENCOL og INDEN produserer i utgangspunktet rattmutre og rattskruer, samt beslektede produkter. INDEN produserer også i tillegg alt av endepropper for rør, runde som firkantede.