Skruer

Skruer

EJOT er en tysk produsent av spesialskruer, designet for bruk
i ulike materialer som plast og lettmetaller.

 

RAMPA produserer alt av skruer og innsatser for tre.

3 hovedgrupper av skruer

3 hovedgrupper av skruer Skruer for PLAST, METALL og TRE


En skrue er ikke bare en skrue!

I et senere kapittel tar vi for oss en rekke varianter maskinskruer med metriske gjenger. Her fokuseres det nå på selvgjengende skruer av ulike typer og for ulike formål.

Vi deler inn skruene i tre hovedgrupper:

•Skruer for plast
•Skruer for metall
•Skruer for tre

 


SKRUER FOR PLAST

SKRUER FOR PLAST PT, DELTA-PT


Skruer direkte i plast har alltid vært en utfordring, og det er særs viktig at man bruker skruetyper som skjærer riktig, slik at man ikke stresser plasten. Sporet må bli rent og fint, og det er også viktig at skruen finner det samme sporet ved gjentatte innskruinger. Ejot har utviklet skruer for plast i årtier, og den siste skruen som nå er utviklet kalles Delta-PT. Forgjengeren EJOT PT-skruer er fremdeles mye i bruk. Se tabeller og produktblader for begge typer.
 


SKRUER FOR METALL

SKRUER FOR METALL


På samme måte som Ejot har utviklet skruer for plast i en mannsalder, så har Ejot også utviklet ulike skruer som er ideelle for metall. Altracs-skruen er etterfølgeren til DG-skruen, og er den beste skruen på markedet for å skru direkte inn i aluminium.
 


SKRUER FOR TREVERK

SKRUER FOR TREVERK Treskruer, Møbelskruer


Innenfor dette feltet finnes det veldig mange varianter og typer. Treverk er et materiale som kan variere fra veldig hardt, til veldig mykt og fra sprøtt til seigt. Det sier seg selv at alle disse ulike egenskapene trenger ulike gjengetyper. Kontakt oss for mer informasjon, slik at vi sammen kan finne den skruen som passer ditt treverk.


LEVERANDØRINFO

EJOT er en tysk produsent av spesialskruer, designet for bruk
i ulike materialer som plast og lettmetaller.

 

RAMPA produserer alt av skruer og innsatser for tre.