Produkter > Glideskinner > Glideskinnetyper   

Glideskinnetyper

Glideskinnetyper

ACCURIDE er verdensledende når det gjelder glide skinner,
og har et enormt produktprogram. Skinnene er kjent for å
ha en veldig høy kvalitet, og produktenes levetid er meget
lang. Kraftige kulelagre gir jevne og fi ne bevegelser, slik at det
ferdig stilte produktet fremstår som solid og brukervennlig.

VALG AV GLIDESKINNER

VALG AV GLIDESKINNER Accuride


Ved valg av riktig glideskinne, er det mange forhold man må ta hensyn til. Først og fremst må man se på hvilken vekt skinnene skal tåle, og vi deler inn skinnene i tre vekt-klasser;

•Lett 0-50 kilo pr. par
•Middels 51-99 kilo pr. par
•Tung 100 -> kilo pr. par
 


GLIDESKINNER FOR LETT BELASTNING 0-50 KG PR PAR

GLIDESKINNER FOR LETT BELASTNING 0-50 KG PR PAR Accuride


Her er varianter med 2-veis uttrekk, 75%, 100% og 100%+ uttrekk for lett belastning.


GLIDESKINNER FOR MIDDELS BELASTNING 51-99 KG PR PAR

GLIDESKINNER FOR MIDDELS BELASTNING 51-99 KG PR PAR Accuride


Her er varianter med lineært uttrekk, 75%, 100% og 100%+ uttrekk for middels belastning.


GLIDESKINNER FOR TUNG BELASTNING 100 KG OG OVER PR PAR

GLIDESKINNER FOR TUNG BELASTNING 100 KG OG OVER PR PAR Accuride


Her er varianter med 75%, 100% og 100%+ uttrekk for TUNG belastning.


LEVERANDØRINFO

ACCURIDE er verdensledende når det gjelder glide skinner,
og har et enormt produktprogram. Skinnene er kjent for å
ha en veldig høy kvalitet, og produktenes levetid er meget
lang. Kraftige kulelagre gir jevne og fi ne bevegelser, slik at det
ferdig stilte produktet fremstår som solid og brukervennlig.