Produkter > Nagler > Blindnagler > Blindnagler - Andre varianter
Blindnagler - Andre varianter
AVDEL
product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image

PRODUKTBESKRIVELSE

Det finnes etter hvert også et stort utvalg varianter av blindnagler for å ta seg av spesifikke oppgaver og problemstillinger. Nok en gang leveres variantene i ulike materialer og dimensjoner


Konstruksjonsnagler for tyngre oppgaver; Monobolt, Interlock, Hemlok, Avdelok ( 2 deler) og Avtainer (2 deler)

Magasinert blindnagleløsning - SPEED Fasteners, Selection Guide - Briv, Chobert, Rivscrew

Andre blindnaglevarianter; Bulbex, Avibulb, T-Lock


<< Tilbake
  • x

Utviklet av Ideloftet Reklamebyrå / Cateno © 2010 Torp Fasteners

  • x