SKRUER FOR PLAST
PT, DELTA-PT
product image

PRODUKTBESKRIVELSE

Skruer direkte i plast har alltid vært en utfordring, og det er særs viktig at man bruker skruetyper som skjærer riktig, slik at man ikke stresser plasten. Sporet må bli rent og fint, og det er også viktig at skruen finner det samme sporet ved gjentatte innskruinger. Ejot har utviklet skruer for plast i årtier, og den siste skruen som nå er utviklet kalles Delta-PT. Forgjengeren EJOT PT-skruer er fremdeles mye i bruk. Se tabeller og produktblader for begge typer.
 


Riktig design av hull er veldig viktig, både når det gjelder diameter, dybde og godstykkelse. Det er også viktig at skruen skrues inn med riktig hastighet og moment. PT og Delta PT-skruer skal som hovedregel skrus 2 x skruediameteren inn i plasten, i et hull som er ca. 0,8 x skruediameter.

Følges de oppsatte instruksjonene, så vil man oppnå en god og varig skrueløsning.
 


<< Tilbake
  • x

Utviklet av Ideloftet Reklamebyrå / Cateno © 2010 Torp Fasteners

  • x