Produkter

Produkter   » Hengsler  » Hengseltyper  » SMÅHENGSLER
img

Småhengsler

SMÅHENGSLER

Disse hengslene er tiltenkt produkter hvor belastningen er liten, og hvor krav til nøyaktighet ikke er spesielt høy. Spesielt ved høyvolumprodukter er det viktig å gjøre en grundig analyse, slik at man velger et tilstrekkelig bra hengsel, til en gunstigst mulig pris.