Produkter

Produkter   » Nagler  » Hullnagler  » Presseverktøy for hullnagler

Presseverktøy for hullnagler

Vogt leverer et godt utvalg av presseverktøy for montering av hullnagler.

VOGT presseverktøy

Pressen utstyres med oververktøy (dor) og underverktøy (dyne) som er tilpasset hullnaglens dimensjon.

Verktøyoversikt

Samme produkter