Produkter

img

Kaldformet

KALDFORMEDE OG PRESSEDE DELER

Denne typen er rimelig, og egner seg også svært godt for store serier, da produksjonstakten kan være forholdsvis høy.

Samme produkter