Produkter

STØPTE DELER

De fleste delene vi støper er i ulike plastmaterialer,
men vi får også deler støpt i sink og andre metaller.

Produksjonsmetoden kjennetegnes ved
at man må benytte et egnet støpeverktøy. Når dette
er laget, så er videre produksjonskostnader
meget lave, og denne typen produksjon egner
seg derfor fortrinnsvis best ved store serier.

Kontakt oss på 22681530 eller send en tegning til post@torp-fasteners.no

Samme produkter