Ansatte

SALG

   
     
Øyvind Sjo - Daglig Leder +47 22 57 81 73
Jørn Thoresen +47 22 57 81 71
Espen Knutzen +47 22 57 81 72
Gorm Windingstad  +47 22 57 81 87
Nicolai Moe +47 22 57 81 82
Tor-Erling Føreland +47 22 57 81 85
Ole Johnny Persen +47 22 57 81 88
Tuva Holmen +47 22 57 81 80

Laila Lenes +47 22 57 81 70
Jeanette Hval Svendsen +47 22 57 81 75

John Johansson  
Dag Bang Hansen +47 46 91 33 51
     
     

INNKJØP

   
     
Kari McKeown +47 22 57 81 84

LAGER

+47 22 57 81 79  
Espen Bjerkås +47 22 57 81 86

ØKONOMI/ADM.

   
Morten Grøndal +47 22 57 81 83