Ansatte

SALG

   
     
Øyvind Sjo - Daglig Leder +47 22 57 81 73
Jørn Thoresen +47 22 57 81 71
Espen Knutzen +47 22 57 81 72
Gorm Windingstad  +47 22 57 81 87
Nicolai Moe +47 22 57 81 82
Tor-Erling Føreland +47 22 57 81 85
Ole Johnny Persen +47 22 57 81 88
Tuva Holmen +47 22 57 81 80

Laila Paulsen +47 22 57 81 70
Jeanette Hval Svendsen +47 22 57 81 75

John Johansson  

INNKJØP

   
     
Kathrine Hetland +47 22 57 81 84

LAGER

+47 22 57 81 79  
Bjørn Greni - Verktøy +47 22 57 81 86

ØKONOMI/ADM.

   
Morten Grøndal +47 22 57 81 83