produkter

Produkter  » Sveisebolter og -mutre

HBS er en stor europeisk produsent av sveise-bolter og mutre,
i tillegg til at de har et enormt utvalg av sveise apparater, alt fra
små hendige maskiner til store hel automatiserte roboter.


små hendige maskiner til store hel automatiserte roboteri tillegg til at de har et enormt utvalg av sveise apparater, alt fra HBS er en stor europeisk produsent av sveise-bolter og mutre

 REYHER en vår hovedleverandør av DIN-normerte sveisemuttere.