Produkter

Produkter   » Nagler  » Blindnagler  » Blindnagler - Andre varianter

Blindnagler - Andre varianter

Det finnes etter hvert også et stort utvalg varianter av blindnagler for å ta seg av spesifikke oppgaver og problemstillinger. Nok en gang leveres variantene i ulike materialer og dimensjoner

Konstruksjonsnagler for tyngre oppgaver; Monobolt, Interlock, Hemlok, Avdelok ( 2 deler) og Avtainer (2 deler)

Magasinert blindnagleløsning - SPEED Fasteners, Selection Guide - NeoSpeedBriv, Chobert, Rivscrew

Andre blindnaglevarianter; Bulbex, Avibulb, T-Lock