Produkter

Produkter   » BROACHING FASTENERS FOR P.C.B.

BROACHING FASTENERS FOR P.C.B.

Pressmuttertyper, pressbolt og snappfeste for P.C. boards. Standard mutter, avstandsstykke, mutter til ”jording”.  

Varianter i aluminium, stål og rustfritt.
Ulikt dimensjonsspekter for hver enkelt type. Pressmuttertyper, pressbolt og snappfeste for P.C. boards. Standard mutter, avstandsstykke, mutter til ”jording”. Varianter i aluminium, stål og rustfritt. Ulikt dimensjonsspekter for hver enkelt type.

KF2 /KFS2: Stål og Rustfri Pressmutter

KFE / KFSE: Stål og Rustfri Pressmutter Avstandsstykker

PFK: Panel Fastener

KFH: Pressbolt

KSSB: Snap avstandsstykke

SOSG / SOAG: Aluminium og Rustfri Pressmutter avstandsstykker for jording

KFB3: Avstandsstykker for klinking

SMTSO: Overflatemonterte muttere og avstandsstykker på rull