Produkter

Produkter   ยป Innsatser for innpressing

Innsatser for innpressing

Den enkleste metoden for innsetting av gjengede innsatser i plast, er innpressing.  

Man presser da enkelt og greit inn en innsats, uten skruing eller smelting.
Disse mutre egner seg stort sett ikke for harde og sprøe termoplaster, og man oppnår en begrenset styrke. Av den massive typen har vi Finlok og Spiro, for herdeplaster, som kun bankes inn, og ikke påføres ekstra krefter ved inn skruing av skrue. De to andre, Press-lok og Banc-lok, yter begge en ekstra kraft når skruen monteres. En splitt i siden gjør at mutrene utvider seg, og derved presser ytterligere mot plasten. Ulemper med sistnevnte kan være krakkelering over tid p.g.a for stort press, at innsatsen løsner ved gjentatte av og påskruing av skrue, samt at man må bruke ekstra kraft på skruen ved første gangs påskruing (lite brukervennlig for sluttkunder)