Produkter

Innsatser for innsmelting

Den mest vanlige formen for innsmelting, er å smelte innsatsen inn i plasten etter at plastdelen er produsert. 
 

Dette er ofte enklere enn å støpe delen inn, og man står mer fritt til å gjøre endinger underveis. Den mest vanlige typen er Soniclok, som fåes som skruetype, mutter med fl ens, og vanlig mutter, i mange forskjellige lengder. I tillegg så har man Heatlok-typen, som er ideell å benytte for sprøere termoplaster. Det myke mønsteret gir et noe dårlige uttrekk, men hindrer spenninger og dermed krakkelering i plasten over tid. Den er også symmetrisk, noe som forenkler montering.