Produkter

img

Kundetilpassede deler

KUNDETILPASSEDE DELER

Torp Fasteners har et stort nett av leverandører som
støper, dreier og presser deler etter tegning. Mange
av disse holder til i Europa, hovedsaklig i Frankrike,
men også i Østen, da hovedsakelig Taiwan. Felles for alle
våre leverandører er høy fokus på kvalitet og
konkurransedyktige priser.
Fremgangsmåten er at våre kunder fremlegger en
tegning av delen. Tegningen blir sendt til de aktuelle
produsentene, og tilbud og spesifikasjoner blir nøye
samkjørt før kunden får beste helhetlige tilbud.
Dersom våre kunder bestiller varer, vil man ofte be
om utfallsprøver, og eventuelt test- og målerapporter
som viser at delene er i henhold til de gitte spesifikasjoner på tegningen.
Etter endelig klarsignal fra kunden kjøres hovedproduksjonen. 

Samme produkter