Produkter

Produkter   » KVARTVRILÅSER

KVARTVRILÅSER

Kvartvrilåser er låser som erstatter bruk av skrue og mutterløsninger. Fordelen er at man enkelt, ved å vri på skruedelen en kvart omdreining, kan løsne låseforbindelsen, og enkelt, vri eller presse kvartvriskruen på plass. Det sier seg selv at slike løsninger er brukt mest der hvor luker skal åpnes og lukkes en del ganger, og spesielt servicepersonell setter stor pris på slike løsninger.
 

Det finnes også innenfor dette feltet mange ulike løsninger, alt fra plast løsninger til deler i stål, og fra deler som komprimerer og trekker platene sammen, til andre løsninger som presses på plass. Alle løsninger har sine fordeler og ulemper! 

Southco QuarterTurns