Produkter

Produkter   ยป SKRUER FOR PLAST
img

EJOT DELTA-PT

SKRUER FOR PLAST

Riktig design av hull er veldig viktig, både når det gjelder diameter, dybde og godstykkelse. Det er også viktig at skruen skrues inn med riktig hastighet og moment. PT og Delta PT-skruer skal som hovedregel skrus 2 x skruediameteren inn i plasten, i et hull som er ca. 0,8 x skruediameter.

Følges de oppsatte instruksjonene, så vil man oppnå en god og varig skrueløsning.

Skruer for plast fra BOSSARD