Produkter

Produkter   » Valg av lås
img

Låser

Valg av lås

  • Sikkerhet:

Innbrudd

Ytre påvirkningsfaktorer (vann,vær og vind)

Antall nøkkelkombinasjoner

  • Design:

Diskret eller fremhevet?

Farge

Materiale

Egen logo

  • Funksjonalitet:

Krav til virkemåte og eller tilleggsfunksjon(er)

  • Pris:

Låsens rolle for sluttproduktet

  • Kvalitet:

Levetid

Behandling/forhold