produkter

Produkter  » Press-og klinkemutre (-bolter)

PennEngineering (PEM®) er verdens ledende produsent av tynnplatefester.
TORP FASTENERS er PEM®-distributør i Norge og
har spesialisert oss på såkalte ”PEM® fasteners ”som er festemateriell
for innpressing i tynnplater.
 

Programmet inkluderer også utstyr og maskiner for å installere
festemateriellet og selges i Norge til en rekke industrier så som
elektronikk/data/tele kommunikasjon, automotive, medical, marin-
/offshore og generell industri.

 

 

 

KERB KONUS er på samme måte som PEM en stor internasjonal
produsent av tynnplatefester. Den tyske produsenten
er spesielt god på klinkemutre og pressmutre.